• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Miljö

På Amapola tar vi vårt klimatansvarpå allvar och vi har genomfört ett kraftfullt miljöarbete som är både effektivt när det gäller utsläpp och kostnader. Genom att verksamheten följer ISO14001 har vi en fortlöpande process .

Verksamheten präglas av ett proaktivt och ihärdigt miljöarbete och som är en ständigt pågående process av förbättring.

Företaget tillämpar modern och energieffektiv teknik där så är möjligt .
 Ambitionen är att varje förnyelse av teknisk utrustning skall leda till en mer miljövänlig drift .

Resande och transporter sker i möjligaste mån med miljövänliga alternativ för att minimera miljöpåverkan.

Verksamheten bedrivs så att möjligheter och risker beaktas även ur ett miljöperspektiv.

 Efter flygets inträde i januari 2012 i EU: s utsläppshandelssystem( EU ETS ), redovisar nu flygbolag som flyger in och ut ur EU
 hur mycket koldioxid de släpper ut.  EU ETS  - täcker utsläppen från marken bl.a. kraftverk och industri sedan 2005 .

Amapola Green Air Mail - är det miljöarbete som vi gör tillsammans med  Post Nord , och som har ambitiösa mål för att minska CO2 med 40 % i hela koncernen fram till 2020 Som en del i detta arbete , Amapola genomfört aktiviteter för att minska bränsleförbrukningen , vilket i sin tur . leder till minskade utsläpp . Under de första 12 månaderna 2012 till 2013 har vi minskat bränsleförbrukningen med 10,4 % och CO2-utsläppen med 948 ton .

Det uppnåddes bl.a. genom att : Flyga långsammare och välja rätt höjd där vindarna är som mest gynnsamma , optimera flygvägar , aktiv bränsleplanering och väl motiverade piloter . Vi för diskussioner med flygtrafikledningen för att se vad som är möjligt att göra när det gäller in-och utflygningar och bl.a. få möjlighet att ligga kvar längre på höjd och därigenom få ett brantare sjunkning under inflygningen.

Idag landar vi ofta före utsatt tid, då vi brukar komma iväg tidigt från avgångsstationen .
I stället för att vi kommer fram före tidtabell , kommer vi att använda tiden i luften så bränsleeffektivt som möjligt .

" Postal Technology International Award 2013 - Environmental Achievement of the Year" .

Post Nord fick i oktober 2013 en utmärkelse för ett framgångsrikt miljöarbete när de vann första pris i kategorin "Bästa miljö prestation" på en världsomspännande Post mässa i Wien . Exemplet som Post Nord betonade i sitt anförande var miljösamarbetet med Amapola .

För att läsa vår fullständiga miljöpolicy , klicka på länken nedan .

Amapola Miljöpolicy 2016